Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760
The future is for the children
The future is for the children

Проучване участието на родители в онлайн обучение

Представяме Ви анонимно проучване в края на 2020г., насочено към родители и полагащи грижи за деца-ученици в училища в България. Изследването има за цел да установи нагласите на родителите към  обучение от разстояние в електронна среда, наричано тук за краткост "онлайн обучение", чрез въпроси за изразяване на мнение. Тук няма верни и неверни отговори. Очаквано време за попълване - от 2 до 5 минути. 
Работете бързо, дайте мнение, което смятате, че е свързано с Вас и с въпроса. Първата секция е свързана с демографска информация, която ще ни помогне да определим насоката на отговорите. Втората секция е насочена към самото проучване и се състои от 10 въпроса: 8 с фиксирани отговори и два със свободни отговори за мнения и препоръки.

https://forms.gle/HaneGFNKh2KeUwiS7
Благодарим Ви за отзивчивостта и интереса.
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info