Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760
The future is for the children
The future is for the children

Psychological Counseling

Ние можем да се включим в процеса на индивидуално психологично консултиране онлайн сега.
За хората, които целенасочено търсят възможности и информация, не искат да губят време и да останат сами, предлагаме подкрепа чрез индивидуално консултиране онлайн.
Ние предлагаме психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип.
За периода на въведеното извънредно положение в страната, консултациите са безплатни.

За записване и повече информация, моля попълнете приложената форма в Google Docs.
https://forms.gle/hyMpTwLhYEzVMxHW7

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info