The future is for the children

Мисия на неправителствената организация

• Подпомагане реализацията на правата на децата и младите хора в България, чрез развиване на алтернативни социални, образователни и здравни услуги в общността. Подпомагане личностностното и професионално развитие на възрастни, деца, ученици и студенти като насърчава пълното разгръщане на техния потенциал.

Цели на организацията

• Осигуряване на приобщаващо образование и промотиране на учене през целия живот • Обучаване в родителски умения • Осигуряване на академични проучвания, образователни материали, стратегии и обучения • Осигуряване на партньорство с други организации и институции с цели, близки на Фондацията • Насърчаване участието на граждани в НПО с цел изграждане на развито гражданско общество, насърчаване доброволчеството като форма на гражданско участие.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info